Legislatie si alte documente conexe

Recomandare cu privire la primul ajutor in caz de anafilaxie

Obligativitatea dotarii cabinetelor medicale din gradinite, cabinetelor medicale scolare si a cabinetelor de medicina dentara cu "EpiPen"